Euro Extreme HS

Plotas
224, 315 m2
Plotis
12.2 m
Ilgis
18.3, 26 m
Aukštis
7.5 m
Plotas
465, 696 m2
Plotis
15.24 m
Ilgis
30.48, 45.72 m
Aukštis
7.63 m
Plotas
144 m2
Plotis
12 m
Ilgis
12 m
Aukštis
4 m
Plotas
16, 36 m2
Plotis
4 m
Ilgis
4, 6 m
Aukštis
2.4 m
Plotas
36 m2
Plotis
6.1 m
Ilgis
6.06 m
Aukštis
1.8 m
Plotas
110, 180, 240 m2
Plotis
9.15 m
Ilgis
12, 20, 26 m
Aukštis
5.5 m